ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัทล่าสุด

NEWS

สัมมนา มหาวิทยาลัย วิทยาเขตตรัง

image9

 สัมมนาวิชาการ Green Building น้องๆคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

สัมมนา การประปาส่วนภูมิภาค

image10

 งานสัมมนาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง "Waterproofing Systems"ทาง Pentens เราขอขอบคุณทาง การประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้ให้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนและแชร์องค์ประกอบความรู้ ของทางบริษัทและการประปา ซึ่งทางเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ