Insulation

T-202 Ceramic Coating

image6

สีสะท้อนความร้อนเป็นฉนวนสะท้อนรังสีความร้อน มีส่วนประกอบของอานุภาคเซรามิค NANO จึงมีค่าสะท้อนความร้อนสูงมากกว่า 90% ยึดเกาะพื้นผิวได้เป็นอย่างดี 

PU-130 Polyurethane Spray Foam Protection

image7

โฟมฉนวนโพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิด ชนิด 2 Part เมื่อโฟมผ่านการพ่นที่เหมาะสม เนื้อโฟมจะมีความแข็งแรงทนต่อแรงอัด มีน้ำหนักเบา เหมาะกับงานหลังคา ห้องเย็น พื้นผิวผนังกันดิน ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของโครงสร้างโดยรวม